Reglement Cannabis Industrie Awards

Artikel 1: Omschrijving verkiezing Cannabis Industrie Awards

1.1 Op donderdag 7 december 2023 worden de Cannabis Industrie Awards voor het eerst fysiek uitgereikt, tijdens een feestelijke netwerkmiddag op een intieme locatie in Eindhoven. Er zijn prijzen te winnen in negen categorieën en er is een nieuwe persprijs, de Groene Griffel. De Cannabis Industrie Awards worden objectief en onafhankelijk georganiseerd door het team achter de Cannabis Industrie Awards, bestaande uit Mauro Picavet, oprichter van web platform Cannabisindustrie.nl, Rens Hoppenbrouwers en Derrick Bergman. Zij kennen de cannabiswereld door en door en hebben ruime en diverse organisatie ervaring. 

Artikel 2: Deelname, selectieprocedure genomineerden en definitie categorieën

2.1 Voor deze verkiezing is er voor gekozen om de genomineerden in te delen in categorieën, zodat een breed spectrum van de cannabisindustrie wordt gedekt. De Cannabis Industrie Awards verkiezing kent 10 categorieën. Hieronder vindt u de definities van elke categorie zoals vastgesteld door de organisatie. De definities zijn te allen tijde aan te passen door de organisatie.

 • Ondernemer van het jaar
 • Coffeeshop van het jaar
 • CBD Product van het jaar
 • Hennep product van het jaar
 • Innovatie van het jaar
 • Startup van het jaar
 • Kweekproduct van het jaar
 • Zadenbank van het jaar
 • Campagne van het jaar
 • De Groene Griffel voor de beste journalistieke productie over cannabis van het jaar

2.2 de categorieën zijn gedefineerd als volgt:

 • Ondernemer van het jaar: een ondernemer actief in de cannabisindustrie
 • Coffeeshop van het jaar: coffeeshops die volgens het gedoogbeleid mogen opereren
 • CBD product van het jaar: producten met een hoog CBD gehalte en zonder (of vrijwel geen) THC aanwezig
 • Hennep product van het jaar: producten gemaakt van industriële hennep
 • Innovatie van het jaar: een nieuwe cannabisindustrie gerelateerde innovatie die het licht zag dit jaar
 • Startup van het jaar: een nieuw bedrijf actief in de cannabisindustrie dat het licht zag dit jaar
 • Kweekproduct van het jaar: een product dat te maken heeft met de kweek van cannabis. Enkele voorbeelden: voeding, zaad, kweeklampen, potten, etc.
 • Zadenbank van het jaar: alleen Nederlandse zadenbanken (bedrijven die cannabis zaden verkopen) kunnen genomineerd worden
 • Campagne van het jaar: dit kan een campagne zijn van een bedrijf (een marketing campagne) maar kan ook een campagne zijn van een stichting
 • De Groene Griffel: hier kunnen alleen Nederlandse journalisten voor worden genomineerd die over een cannabis gerelateerd onderwerp hebben geschreven

2.3 Alleen Nederlandse inzendingen zijn geldig (entiteiten, producten en personen)

2.4 Per categorie is er geen maximum aan inzendingen dat genomineerd kan worden

2.5 Hoe vaak een inzending wordt genomineerd is niet belangrijk voor het nominatie proces

2.6 Het is niet mogelijk twee jaar achter een categorie te winnen. Als een winnaar toch wordt genomineerd, zal deze door de organisatie niet worden meegenomen naar het stemmen

2.7 Projecten waarbij het team achter de Cannabis Industrie Awards bij zijn betrokken, kunnen wel genomineerd worden maar zullen niet op gestemd kunnen worden.

Artikel 3: Stemmingsprocedure

3.1 Bezoekers van de website mogen in alle 10 categorieën één stem uitbrengen.

3.2 Iedere stemmer kan per categorie een keuze maken waar hij of zij een stem op wil uitbrengen.

3.3 Om zijn of haar stem te bevestigen, moet de stemmer zich registreren door een geldig emailadres achter te laten in het formulier.

3.4 Er zal een controle plaatsvinden zodat elke persoon slechts eenmaal kan stemmen met hetzelfde emailadres; er zal een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres worden verstuurd.

3.5 Personen die een poging doen om meerdere emailadressen te gebruiken om zo de kansen op winnen te vergroten, worden verwijderd.

3.6 Genomineerde die een poging doen om de stemprocedure te omzeilen middels stemmenmanipulatie middels automatische stembots e.d. komen niet meer in aanmerking voor de prijs in hun categorie.

Artikel 4: Werven van stemmen

4.1 Het werven van stemmen verloopt via de website cannabisindustrieawards.nl. De oproep via genomineerden verloopt als volgt:

• Genomineerden mogen het logo van de verkiezing gedurende de hele verkiezing op hun websites of sociale media publiceren. Om er voor te zorgen dat iedere site een gelijke kans heeft op het verkrijgen van stemmen is de looptijd van de verkiezing tot een vaste periode van een maand vastgesteld.

4.2 We nodigen elke genomineerde uit om hun nominatie te promoten om stemmen te werven. Het is echter niet toegestaan om stemmen te werven door middel van het zelf uitgeven van individuele prijzen per stem, denk hierbij aan: geld, waardevouchers en andere kortingsvouchers. Genomineerden zullen eerst een waarschuwing ontvangen alsvorens zij gediswalificeerd worden als de promotie niet verwijderd wordt binnen 3 dagen. Het is ook NIET toegestaan om zelf een prijs te verloten onder alle stemmers. Het is WEL toegestaan om stemmers te wijzen op de prijzen die de Cannabis Industrie Awards organisatie verloten onder de stemmers.

Artikel 5: Selectie winnaars

5.1 Het stemmen leidt per categorie tot een prijs per categorie. De Cannabis Industrie Awards hebben daartoe de volgende methodiek ontwikkeld:

5.2 Op genomineerden zal kunnen worden gestemd, waarna de genomineerde met de meesten stemmen de categorie wint.

Artikel 6: Winnen en communicatie

6.1 Als winnaar van een categorie van de Cannabis Industrie Awards, heb je het recht om ons logo te gebruiken ter promotie. Voor producten is een speciaal design worden aangeleverd.

6.2 We nodigen elke genomineerden uit om hun eindstand en participatie te promoten en publiceren. Echter zullen genomineerden die onjuiste of misleidende berichtgevingen plaatsten eerst een waarschuwing ontvangen alvorens zij definitief gediskwalificeerd worden om nog mee te doen aan toekomstige verkiezingen, als de publicatie niet gerectificeerd wordt binnen 3 dagen.

Artikel 7: Onder voorbehoud e.d.

7.1 De organisatie achter de Cannabis Industrie Awards, specifiek in het geval van overmacht, behoudt zich het recht voor om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren.

7.2 Mocht dit het geval zijn dan zal dit bekend worden gemaakt op de website.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De Cannabis Industrie Awards zijn in geen enkel geval aansprakelijk, in het geval van overmacht, als de verkiezing geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld moet worden of als de algemene voorwaarden aangepast moeten worden.

8.2 In alle gevallen behouden de Cannabis Industrie Awards zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen en het aantal prijzen te verhogen.

8.3 Deelname impliceert kennis en acceptatie van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, evenals het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen potentieel frauderend gebruik, hacking of het oplopen van een virus van deze data.

8.4 Cannabis Industrie Awards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verkeerd gebruik of een incident gekoppeld aan het gebruik van de computer, toegang tot het internet, de telefoonlijn of elke andere technische verbinding, of het verzenden van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres.

8.5 Cannabis Industrie Awards kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen van het internet, aan de telecommunicatienetwerken van de internetproviders of de onverenigbaarheid van de browsers die worden gebruikt door de deelnemers om naar de website van de verkiezing te gaan.

Artikel 9: Accepteren van de regels

9.1 Deelname aan de Cannabis Industrie Awards brengt een volledige acceptatie van de regels zoals beschreven in de algemene voorwaarden met zich mee.

Welkom bij de Cannabis Industrie Awards

Op donderdag 7 december 2023 werden de Cannabis Industrie Awards voor het eerst fysiek uitgereikt in Eindhoven. De winnaars zijn bekend